Skriv ut Lägg till Bokmärke

Rapporter


 #   Rapportnamn   Beskrivning 
1. Födelse Visar i bokstavsordning alla personers födelsedatum och födelseförsamling 
2. Födelse, först född I Visar alla personer i ordning från först till sist födda 
3. Födelse, först född II Visar levande personer från först till sist födda  
4. Födelse, sist född I Visar alla personer i ordning från sist till först födda 
5. Födelse, sist född II Visar levande personer från sist till först födda  
6. Lämnat Sverige Visar personer som flyttat ut från en församling i Sverige och till vilket land de utvandrat. 
7. Saknade födelsedatum Sorterad på person med datumet som 'Datum okänt'. 
8. Persontabell 1 Alla personer: Födelsedatum, Födelseplats, Dopdatum, Dopplats 
9. Persontabell 2 Endast avlidna: Dödsdatum, Dödsplats, Begravningsdatum, Begravningsplats 
10. Begravning Visar begravningsdatum och -plats 
11. Dop Visar personers dopdatum och -plats 
12. Giftermål Visar alla vigseldatum och -platser eller om man är/varit sambo/särbo/ogift 
13. Konfirmation Visar alla personers konfirmationsdatum och -plats 
14. Titlar/Yrken Visar personers titlar och yrken  
15. Saknade begravningsuppgifter Visar de personer där begravningsdatum och/eller begravningsplats och församling saknas 
16. Saknade dopuppgifter Visar levande personer där dopdatum och/eller dopplats saknas eller behöver kompletteras 
17. Saknade dödsuppgifter Visar avlidna personer där dödsdatum och/eller församlingstillhörighet och i förekommande fall plats för dödsfallet saknas.  
18. Saknade födelseuppgifter  Visar levande personer där födelsedatum och/eller födelseförsamling saknas eller behöver kompletteras  
19. Saknade vigseluppgifter Visar de personer där vigseldatum och/eller vigselplats saknas 
20. Släktgren Anders Klinteberg (avlidna) Visar Anders Andersson Klintebergs och ingiftas anor utom Elna Olsdotter Klintebergs som finns i rapporten Släktgren Elna Klinteberg.  
21. Släktgren Elna Klinteberg (avlidna) Visar Elna Olsdotter Klinteberg och ingiftas anor utom Anders Andersson Klintebergs som finns i rapporten Släktgren Anders Klinteberg. 
22. Klinteberg (avlidna) Visar avlidna individer där släktnamnet Klinteberg ingår i efternamnet 
23. Klinteberg (levande) Visar levande individer där släktnamnet Klinteberg ingår i efternamnet 
24. Personer fyllda 50 år Nu levande personer som uppnått den aktningsvärda åldern av 50 år