VÅRA INDATAREGLER

 • DATUM
 • FÖRNAMN
 • PATRONYMIKON / SLÄKTNAMN / EFTERNAMN
 • DOP
 • GIFT
 • KYRKOGÅRD
 • ADOPTIV- OCH FOSTERBARN
 • PLATS
 • FOTON
 • DE FRÄMSTA ORSAKERNA TILL OKÄNDA UPPGIFTER
DATUM

Datumrutor får bara innehålla ett av alternativen:

 1. Datum (PPPP dd-mm-åååå eller PPPP åååå-mm-dd). Prefix, dag och månad kan uteslutas.
 2. Y (visas som Datum okänt)

  P=prefix (synligt)

 • ABT (Omkring)
 • EST (Uppskattat)
 • CAL (Beräknat)
 • AFT (Efter)
 • BET (Mellan)
 • AND (och)
 • FROM (Från)
 • TO (till)FÖRNAMN

 • Förnamn skrivs i den ordning de står i födelse- och dopboken.
 • Tilltalsnamnet skrivs med stora bokstäver.
 • Finns bara ett tilltalsnamn skrivs det med stora bokstäver.
 • Är tilltalsnamnet inte känt skrivs alla namnen med små bokstäver.
 • Om förnamnet inte kunnat klarläggas skrivs "Okänt".PATRONYMIKON / SLÄKTNAMN / EFTERNAMN

 • Skrivs med små bokstäver (visas med stora).
 • Om namnet inte kunnat klarläggas skrivs "Okänt".
 • Patronymikon används i första hand så långt möjligt före år 1901.
 • Felaktiga omvandlingar av patronymikon ska undvikas, t.ex. Nilsdotter blev Nilsson.
 • Om en kvinnas födelsesläktnamn är okänt skrivs detta "?????" (=5 frågetecken) för att medge sökning när möjlighet finns att tillföra födelsesläktnamnet.
 • Kvinnors namn efter giftermål tillförs efter födelsenamnet, t.ex. Nilsdotter gift Olsson.
 • Vid flera giftermål tillförs det nya släktnamnet efter de tidigare.
 • När faderns tilltalsnamn är okänt och inte klarlagts skrivs barnen med samma släktnamn som fadern har.DOP

 • Om en person inte är döpt i Svenska kyrkan skrivs datum med ”Y” och välj Plats = ”Ej i Svenska kyrkan”.
 • Om uppgifter saknas helt skrivs datum med ”Y” och platsen med ”Plats okänd”.GIFT

 • Om uppgifter finns att personerna i en familj inte är gifta lämnas rutan för Datum och Plats tomma. Under Familjehändelser i Noteringar skrivs ”Ogifta” eller ”Sambo”.
 • Om uppgifter saknas helt skrivs datum med ”Y” och platsen med ”Plats okänd”.KYRKOGÅRD

 • Platsen kyrkogård skrivs in med namnet på kyrkogården, vilken kommun den ligger i och länsbokstav inom parentes.
 • När en kyrkogård (motsv.) skrivs in och blir en ny Plats i databasen skall denna också skrivas in som en Begravningsplats som kopplas till nya Platsen.ADOPTIV- OCH FOSTERBARN

 • Adoption skrivs in på adoptivson/dotter i Anknytningar med person-ID för var och en av adoptivföräldrarna, med omvänd koppling och med beskrivning Adoption.
 • Det samma gäller för fosterbarn som får beskrivning Fosterbarn.PLATS

 • Känd plats skrivs in i ordning från vänster till höger: detaljangivelse, församlingsnamn, kommun och länsbokstav.
 • Plats utanför Sverige skrivs in från vänster till höger: detaljangivelse, församlingsnamn, kommun/region/landsdel/stat och landsbeteckning.
 • Plats som inte är känd skrivs in som "Plats okänd"FOTON

 • För uppladdade fotofiler finns tre kollektioner att välja mellan:
  • Foton
  • Foto-dokument
  • Gravstenar
 • Foton och gravstenar får vara högst 900 pixlar på bredden.
 • Standardfotot som är en foton-kollektion och porträtt av den kopplade personen ska visa ansiktet klart och tydligt. Det bör vara minst 135px × 190px och vid större format ha samma proportioner. Markeras som standardfoto.
 • Kategorier skrivs in med HTML-kod.
 • Foto-dokument är scannade dokument och tidningsurklipp etc. och har ingen storleksgräns. Man går efter läsbarhet för de visas med ett zoominstrument.
 • Koppling kan göras för alla tre kollektionerna till personer, familjer samt en viss händelse.
 • Gravstenar kopplas även till en begravningsplats.
 • Alla fotofiler ska ha JPG-format med filnamn som ska bestå av engelska tecken A-Z - 0-9 och inte innehålla mellanslag.DE FRÄMSTA ORSAKERNA TILL OKÄNDA UPPGIFTER

 • Vi har inte forskat på den personen och vet därmed inte något om hen.
 • I födelse- och dopboken står bara födelsedatum och inte dopdatum.
 • I födelse- och dopboken står bara dopdatum och inte födelsedatum.
 • Barnet saknas helt och hållet i födelse- och dopboken men finns i husförhörslängden.
 • I husförhörslängder står bara födelseuppgift men inte var.
 • I död- och begravningsboken står nästan aldrig (99 %) vilken kyrkogård.
 • I död- och begravningsboken har prästen missat att skriva in begravningsdatum.
 • I död- och begravningsboken står bara döddatum.
 • I död- och begravningsboken står bara begravningsdatum.
 • Personen finns inte i död- och begravningsboken men står som död i husförhörslängden
 • Personen har bara försvunnit ur församlingen och därmed vet man inte något mer om hen.
 • Föräldrarnas namn har hittats i födelse- och dopboken och ingen annan stans.
 • Vigseldatum framgår ofta i husförhörslängden men inte i vilken församling vigseln ägde rum.
 • Vigseldatum framgår inte och om vi inte forskat vidare på familjen vet vi inte när och var.
 • Det står fel födelseförsamling eller vigselförsamling i kyrkoböckerna.
 • Oläslig text i kyrkoböckerna.
 • Kyrkogårdar skrivs som plats utan församling eller som ”Plats okänd” därför att…
  • En församling har flera kyrkogårdar och namnet på kyrkogården är okänt.
  • Större orter kan ha flera kyrkogårdar utan koppling till någon församling.
 • Kyrkoböckerna är ännu inte fotograferade och därmed inte digitalt publicerade.
 • Sekretessgränsen 70 år har inte uppnåtts för att medge digital publicering på Internet för kyrkoboksfoton.
 • Ett antal kyrkoarkiv har brunnit upp i samband med eldsvåda på den plats kyrkoböckerna förvarades.