Malmö Spårvägsmäns Fackförening 1890-1920Information om källan