Registerblad över Köpenhamns befolkning 1890-1923Information om källan