Lantmäterimyndigheternas arkivArkivinformation    |    Noteringar    |    Alla

  • Namn Lantmäterimyndigheternas arkiv 
    Adress  
    Arkivets ID REPO8 
    Länkad till Laga skifte i Gödelöv 

  •  Noteringar 
    • Lantmäteriets Historiska kartor på Internet