LevandeGenerationer:      Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna

Generation: 1

 1. 1.  Levande

  Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]

  Barn:
  1. 2. Levande  Grafiskt ättlingaverk till denna punkt
  2. 3. Levande  Grafiskt ättlingaverk till denna punkt
  3. 4. Levande  Grafiskt ättlingaverk till denna punkt
  4. 5. Levande  Grafiskt ättlingaverk till denna punkt


Generation: 2

 1. 2.  Levande Grafiskt ättlingaverk till denna punkt (1.Levande1)

  Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]

  Barn:
  1. 6. Levande  Grafiskt ättlingaverk till denna punkt

 2. 3.  Levande Grafiskt ättlingaverk till denna punkt (1.Levande1)

  Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]

  Barn:
  1. 7. Levande  Grafiskt ättlingaverk till denna punkt
  2. 8. Levande  Grafiskt ättlingaverk till denna punkt

 3. 4.  Levande Grafiskt ättlingaverk till denna punkt (1.Levande1)

  Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]


 4. 5.  Levande Grafiskt ättlingaverk till denna punkt (1.Levande1)


Generation: 3

 1. 6.  Levande Grafiskt ättlingaverk till denna punkt (2.Levande2, 1.Levande1)

 2. 7.  Levande Grafiskt ättlingaverk till denna punkt (3.Levande2, 1.Levande1)

 3. 8.  Levande Grafiskt ättlingaverk till denna punkt (3.Levande2, 1.Levande1)